Lluniau

Cyn medru gosod lluniau ar dudalenau eich gwefan, mae rhaid uwchlwytho'r delwed i'r gweinydd gwe. Yn system Cradur mae'r lluniau yn cael ei trefnu yn orielau. Mae'r dudalen yma yn dangos i chi syt i weithio efo orielau, a'r delweddau sydd ynddyn nhw.

Pan ydych yn dewis optiwn 'Lluniau' o'r brif fwydlen, gwewlch sgrîn tebyg i'r esiampl isod. Mae'r dudalen yma yn dangos yr holl luniau mewn oriel. Agorir y system efo'r oriel gyntaf, on ellir newid hyn yn hawdd wrth ddewis yr oriel ydych eisio gweld yn y rhestr 'drop-down' dan teitl y tudalen.

Oriel: gardens


Newid Oriel:


 • Planhigion tropical

  600px.(W) x 801px.(H)

 • Tiwlips

  600px.(W) x 801px.(H)

 • Tyllu

  600px.(W) x 801px.(H)

 • Rhedyn

  600px.(W) x 801px.(H)

.

O dan pob llun mae'r captiwn (gwelwch 'Golygu Testyn' isod), a maint y llun yn pixels (gwelwch 'Newid Maint' isod).

Wrth fynd a'r llygoden dros y delwedd mae enw ffeil y delwedd yn ymddangos - fel arfer nid oes eisio defnyddio hwn.

Mae botymau ar y bar offer ar waelod y dudalen:

Uwchlwytho Delwedd

I uwchlwytho delwedd i'r oriel yma, cliciwch ar y botwm 'Llwytho Delwedd'.

Am ddisgrifiad llawn o syt mae hyn yn gweithio gwelwch tudalen 'Uwchlwytho Delwedd'.

Creu Oriel

I greu oriel newydd cliciwch ar y botwm 'Creu Oriel' ar y bar offer.

Am ddisgrifiad llawn am syt i greu oriel, gwelwch y dudalen 'Creu Oriel'

Gweithio efo'r Lluniau

Os ydych yn clicio ar un or delweddau ar y dudalen, mae'r bwydlen ganlynol yn ymweld:

 • Gweld Delwedd
 • Troi yn Glocwedd
 • Troi yn Wrthglocwedd
 • Troi ar ei Ben
 • Newid Maint
 • Golygu Testun
 • Copi
 • Dileu

Gweld Delwedd

Mae clicio ar yr optiwn yma yn achosi i ffenestr newydd agor a'r delwedd maint llawn.

Troi yn Glocwedd

Mae hyn yn troi'r delwedd trwy 90° yn glocwedd.

Troi yn Wrthglocwedd

Mae hyn yn troi'r delwedd trwy 90° yn wrthglocwedd.

Troi ar ei Ben

Mae hyn yn troi'r delwedd trwy 180° .

Newid Maint

Agorir ffenestr lle mae'n bosib newid maint y delwedd. 

Newid Maint


Cedwir cyfartaledd y llun (lled:uchder), fellu nid oes eisio newid dim ond un o'r rhifau (lled, uchder, canran). Mae'r system yn amcangyfrif y ddau arall.

NODWCH na dim ond gwneud y llun yn llai sy'n bosib.

Golygu Testun

Mae posib cysylltu testyn â llun. Cliciwch ar yr optiwn 'Golygu Testyn' a ymddangosir y ffenestr yma:

Golygu Testun

Fel y gwelwch mae posib rhoi captiwn byr, a disgrifiad mwy llawn. Mae'r captiwn ar disgrifiad yn cael ei dangos ar tudalennau'r oriel.

Mae eisio rhoi y testyn ifewn ym mhob iaith defnyddiwch ar eich wefan. H.y. newidiwch is 'English' wrth defnyddio'r botwm 'Iaith' ar ben eich sgrîn ar gyfer rhoi testun Saesneg i'r dewedd.

Nodwch bod y system yn defnyddio enw'r ffeil fel captiwn pan ydych yn uwchlwytho'r delwedd. E.e. mae delwedd a enw ffeil 'Castell Conwy.JPG' yn cael 'Castell Conwy' fel captiwn i ddechrau (ym mhob iaith). Allwch newid hwn.

Copi

Mae clicio ar yr optiwn yma yn dod a bwydlen fel hyn i'r golwg:

Copi

Dewiswch yr oriel lle ydych eisio copi o'r llun (Ellith fod yn yr un oriel). Creuir copi ar unwaith.

Dileu

Dewiswch yr optiwn yma ar gyfer cael gwared a'r delwedd oddi ar y wefan. (Bydd rhaid ail-lwytho'r delwedd os ydych eisio'r llun yn ol)

Wrth glicio ar yr optiwn yma ddeith y ffenestr yma i'r golwg:

Ydych yn sicr bod chi eisio dileu yr elfen yma?