Cradur.com

Gwasanaethau Cyfrifiadurol i Gwmnïau Bychain a Chymdeithasau

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y ffyrflen isod i gysylltu â fi yn ddiogel:

  •  
Bydd ebost awtomatig yn cael ei anfon atoch i gadarnhau fy mod i wedi derbyn eich neges.

Sylwch: Ni fyddaf yn defnyddio eich cyfeiriad ebost am ddim byd arall ond i ateb yr ymholiad yma.

Ffôn

Os ydych yn cael trafferth yn cysylltu â fi trwy e-bost, allwch ffonio fi ar 01745 860438.

Cradur.com
Yr Hen Ysgubor
Llangernyw
LL22 8RR.

Hawlfraint © 2013-2019 Cradur.com
Cedwir pob hawl