Cradur.com

Gwasanaethau Cyfrifiadurol i Gwmnïau Bychain a Chymdeithasau

Cradur.com

Mae Cradur.com yn creu gwefannau o'r safon uchaf, yn addas i'ch anghenion chi.

Ein bwriad ni yw rhoi rheoliad y wefan yn eich dwylo chi. Trwy system o gynhaliaeth hawdd i'w ddefnyddio, allwch newid testun, lluniau, a golwg eich wefan, a rheoli linciau i ddogfennau a gwefannau eraill.

Mae'r holl wedi ei gadarnhau drwy system sicrwydd hyblyg â cyfrineiriau, gyda mynediad addasol i unigolion.

I'ch helpu chi i ddefnyddio'r system mae dogfennau cymorth ar-lein i pob angen.

 

 

Cradur.com
Yr Hen Ysgubor
Llangernyw
LL22 8RR.

Hawlfraint © 2013-2019 Cradur.com
Cedwir pob hawl