Cradur.com

Gwasanaethau Cyfrifiadurol i Gwmnïau Bychain a Chymdeithasau

Cynnig Cradur

Dwi'n gwybod bod gwahanol gwsmeriaid eisio gwahanol bethau ac efo wahanol gyllideb. Felly mae dau brif gynnig gennyf:

Cradur Mawr

Yr ateb ar gyfer gwefannau cymleth. Ar ben beth ydych yn cael efo Cradur Bach, mae Cradur Mawr yn cynnwys:

 • System trefnu cynnwys (CMS - content management system) i chi gael ychwanegu a golygu testyn a lluniau ar eich  tudalennau.
 • 3 gigabyte ar y we gyda One.com am 12 mis.
 • Cofrestru enw'r wefan.
 • Tudalen 'Cysylltwch â Ni' efo e-bost sicr.
 • Templad gwefan wedi ei greu ar gyfer chi.
 • Cynhaliaeth llawer iaith - gallwch cael fersiynnau o'ch wefan mewn amryw iaith.
 • Tudalennau ar llawer lefel - gellith tudalen cael is-dudalen sydd â is-dudalen ...
 • Trefnu Gwefan ehangach - ychwanegu tudalennau neu hyd yn oed is-wefannau cyfan.
 • Llawer wahanol fath o forwriaeth - tabiau, meniw ar dop neu wrth ochr ...
 • Elfennau tudalen ychwannegol - sioe sleids, oriel delweddau, ...
 • Cofrestru efo Google - gwnewch eich gwefan yn fwy weladwy.

Dim ond £500 - mae'n bossib talu llawer gwaith cymaint a hyn am wefan mor gymleth.

Ac nid oes eisio bodloni efo hyn. Os oes angen rhywbeth arbennig gofynnwch i mi - mae'n hawdd ychwanegu elfennau i'r system, efallai bod gen i rywbeth addas yn barod.

Cradur Bach

Os ydych chi 'mond eiso hysbysu eich cwmni neu cymdeithas ar y we, dyma'r ateb i chi. Mae Cradur Bach yn cynnwys:

 • Gwefan â hyd at bum tudalen.
 • Gwefan dwy-ieithog.
 • Tudalen 'Cysylltwch â Ni' efo e-bost sicr.
 • Templad gwefan wedi ei greu ar gyfer chi.
 • System trefnu cynnwys (CMS - content management system) i chi gael ychwanegu a golygu testyn a lluniau ar eich  tudalennau.
 • 3 gigabyte ar y we gyda One.com am 12 mis.
 • Cofrestru enw'r wefan.

Hyn i gyd am £200 - bydd yn anodd iawn cael hyd i ddim byd cymharol am y pris yma!

Defnyddiwch y tudalen 'Cysylltu' i gysylltu â fi.

Cradur.com
Yr Hen Ysgubor
Llangernyw
LL22 8RR.

Hawlfraint © 2013-2019 Cradur.com
Cedwir pob hawl