Cradur.com

Gwasanaethau Cyfrifiadurol i Gwmnïau Bychain a Chymdeithasau

Polisi Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein system cynhaliaeth. Os ydych chi dim ond yn edrych ar wefan sydd wedi ei adeiladu gan Cradur.com (fel yr un yma) ddefnyddir cwcis ar gyfer Google Analytics yn unig. Gwelwch syt i nadu cwcis yn Google Analytics.

Os ydych yn golygu un o'r wefannau ydym wedi eu adeiladu, defnyddir cwcis ar gyfer cadw cysylltiad ar hyd 'sesiwn'. Heb hyn buasau rhaid i chi llogio ifewn ar bob tudalen. Creuir y cwci yma pan ydych yn llogi ifewn, ac ddileuir pan ydych yn llogi allan (llogi mas). Dyma un rheswm ddylych llogi allan pob tro ydych wedi gorffen gweinyddu'r system, ac nid dim ond cau'r tab neu'r porwr (browser).

Nid ydym yn hel na chadw gwybodaeth personnol trwy cwcis.

Cradur.com
Yr Hen Ysgubor
Llangernyw
LL22 8RR.

Hawlfraint © 2013-2019 Cradur.com
Cedwir pob hawl