Newid Cyfrinair

Defnyddiwch y sgrin ganlynol i newid eich cyfrinair:
Mae rhaid i gyfrinair fod o leiaf 6 llythyren neu rhif o hyd. Mae rhaid bod o leiaf un llythyren fawr, un llythyren fach ac un rhif, a dim bylchau.

Nodwch:

All eich cyfrinair newydd fod yr un a'ch hen gyfrinair (dim ond yn mynnu bod chi'n newid eich cyfrinair yn gyson mae'r system), ond am sicrwydd ychwannegol mae'n well i chi newid eich cyfrinair o dro i dro.

Peidiwch a rhannu eich cyfrinair efo neb (mae'n hawdd gosod defnyddwr newydd ar y system - gwelwch y dudalen am sut i gorfrestru).

Os ydych yn meddwl bod rhywyn yn gwybod eich cyfrinair chi, newidwch eich cyfrinair ar union.

Os mae rhywun wedi newid eich cyfrinair heb eich cyniatad, defnyddwich y cyfleustra 'anhofio cyfrinair' ar gyfer cael un newydd.

Os nid yw hyn yn gweithio (h.y. nid ydych yn derbyn e-bost ymhen 5-10 munud) cysylltwch a'ch gweinydd defnyddwr (cadwch nodun ar wahan o ei cyfeiriad e-bost).