Ffurflen Cyswllt

Mae'r cyfleustra yma yn gadael i chi ychwanegu ffurflen gyswllt ar eich tudalen, er enghraifft ar dudalen "Cysylltwch â Ni". Mae hyn yn gwneud hi'n bosib i'ch defnyddwyr yrru e-bost i chi, heb iddynt wybod eich cyfeiriad e-bost, felly yn lleihau posibilrwydd o ymosodiad "spam".

Testun yr ateb awtomatic:

Golygu ...
⊃ ⊂ ...

Diolch am eich neges. Byddem yn cysylltu â chi cyn bo hir.

Gossamer Plc.
34, Heol Cop,
Llanpry

 

 

 

p

Id defnyddiwr a dderbynir y neges:

 

Defnyddir meddalwedd golygu TinyMCE ar gyfer golygu'r neges. Gwelwch y dudalen ar olygu Testun am ddisgrifiad llawn o'r meddalwedd yma.

Y person sydd am dderbyn y neges a ddylid rhoi yn y blwch 'Id defnyddiwr...'. 

Mae'r system yn awgrymu enwau wrth i chi deipio. Cliciwch ar yr enw ydych eisio.