Creu Oriel

I greu oriel newydd, cliciwch ar y botwm 'Creu Oriel' ar y bar offer ar waelod y dudalen 'Lluniau' :

Mae'r ffenestr yma'n yn ymddangos:

Creu Oriel

Rhowch yr enw ydych eisio, a pwyso'r botwm 'Cadarnhau'.

Mae rhaid i enw oriel dilyn rheolau arferol i folder ('directory'): rhwng un a 32 llythyren o hyd, mae lythrenau mawr a bach yn dderbynniol, yn ogystal a rhifolion a'r symbol tan-scorio ( _ ).

Mae rhai systemau yn derbyn bylchau (space) a atalnod (period), ond mae well peidio defnyddio y rhain.