Cyfyngiad Amser

Mae'n bosib i weinyddwr y system osod terfyn i'r amser di-weithgar ar eich gwefan.

Os ydych wedi bod yn ddi-weithgar am fwy na'r terfyn, bydd rhaid i chi ail-rhoi eich cyfrinair.


  • Rhybudd: Amser wedi rhedeg allan ar eich sesiwn - teipiwch eich Cyfrinair os gwelwch yn dda.

Mae 'amser di-weithgar' yn golygu'r amser sydd ers i'r gweinyddydd ('server' - h.y. y system) glywed gannddoch. Mae llenwi ffurflen neu golygu testun ddim yn cyfrif fel 'gweithgarwch'. Dim ond pan ydych yn pwyso 'Parhau' neu 'Gadael' neu 'Meniw' a.y.y.b. mae'r gwinyddydd yn gwybod bod chi dal i fod yna.

Ddyle'r terfyn gael ei osod i amser rhesymol (fel arfer 30 munud) i adael i chi orffen tasgiau syml.

Unwaith ydych wedi cadarnhau eich cyfrinair bydd bosib i chi parhau i weithio fel arfer.