Trefnwr Digwyddiad

Wrth glicio ar y botwm 'Trefnwyr' ar sgrin digwyddiadau, ddangosir sgrin tebyg i'r canlynol:

Trefnwr Digwyddiad

id Teitl
ieuenctyd Clwb Ieuenctyd
peldroed Clwb Peldroed Llanrhywle
hist Cymdeithas Hanes
ccllanrhywle Cyngor Cymuned Llanrhywle

Ac ar y bar offeryn ar waelod y sgrin mae'r botymau:

Os giciwch ar y botwm 'Ychwannegu Trefnwr, mae'r ffenestr hon yn dod i'r golwg:

Trefnwr Digwyddiad
id:
Teitl
(en):
(cy):
(da):

Neu pan ydych yn clicio ar un o'r llinellau yn rhestr trefnwyr, mae'r ffenestr ganlynol yn ymddangos:

Trefnwr Digwyddiad
id:
Teitl
(en):
(cy):
(da):
hist

id

Allwedd i'r wybodaeth yw hwn. Mae rhaid iddo fod yn unigryw. Allai fod unrhyw gymysgiad o lythrennau a rhifau, 'mond dim bylchau (spaces).

Unwaith mae'r id wedi ei gadarnhau nid oes bosib ei newid.

Teitl

Mae eisio rhoi teitl i'r trefnwr ym mhob iaith a ddefnyddir.

Cofiwch na'r teitl sydd yn ymddangos ar galendr digwyddiadau.