Trefnwr Digwyddiad

Wrth glicio ar y botwm 'Trefnwyr' ar sgrin digwyddiadau, ddangosir sgrin tebyg i'r canlynol:

Trefnwr Digwyddiad

id Teitl
ieuenctyd Clwb Ieuenctyd
peldroed Clwb Peldroed Llanrhywle
hist Cymdeithas Hanes
ccllanrhywle Cyngor Cymuned Llanrhywle

Ac ar y bar offeryn ar waelod y sgrin mae'r botymau:

Os giciwch ar y botwm 'Ychwannegu Trefnwr, mae'r ffenestr hon yn dod i'r golwg:

  Trefnwr Digwyddiad
  id:
  Teitl
  (en):
  (cy):
  (da):

  Neu pan ydych yn clicio ar un o'r llinellau yn rhestr trefnwyr, mae'r ffenestr ganlynol yn ymddangos:

   Trefnwr Digwyddiad
   id:
   Teitl
   (en):
   (cy):
   (da):
   hist

   id

   Allwedd i'r wybodaeth yw hwn. Mae rhaid iddo fod yn unigryw. Allai fod unrhyw gymysgiad o lythrennau a rhifau, 'mond dim bylchau (spaces).

   Unwaith mae'r id wedi ei gadarnhau nid oes bosib ei newid.

   Teitl

   Mae eisio rhoi teitl i'r trefnwr ym mhob iaith a ddefnyddir.

   Cofiwch na'r teitl sydd yn ymddangos ar galendr digwyddiadau.