Golygu Digwyddiad

Digwyddiad Newydd

Pan ydych yn clicio ar y botwm 'Digwyddiad Newydd' ar sgrin digwyddiadau, daw sgrin tebyg i hyn i'r golwg:

Digwyddiad
Trefnwr:
Dyddiad:
Amser:
Allweddair:
Teitl
(en):
(cy):
(da):
Disgrifiad
(en):
(cy):
(da):
Lleoliad
(en):
(cy):
(da):

Fel y gwelwch, mae bosib rhoi teitl, disgrifiad, a'r lleoliad ym mhob iaith a defnyddir ar eich wefan. Yn yr engrhaifft yma mae Saesneg, Cymraeg a Daneg.

Golygu Digwyddiad

Pan ydych clicio ar yr optiynnau 'Golygu' neu 'Copi' ar y rhestr digwyddiadau, mae'r sgrin uchod yn ymddangos, ond efo'r manylion wedi eiu llenwi.

Dyma ystyr yr meysydd:

Trefnwr

Dewiswch trefnwr o'r rhestr. Mae rhaid i bob digwyddiad cael trefnwr. Ar gyfer ychwannegu trefnwr newydd, neu golygu trefnwr, gwelwch y sgrin Trefnwr Digwyddiad.

Allweddair

Allwch osod allweddeiriau (atalnod rhyngthynt) i wahanieuthu digwyddiadau, er engrhaifft 'cyfarfod', 'digwyddiad', 'sioe', 'trip'.  

Dyddiad

Mae bosib dewis y dyddiad mae'r digwyddiad o fenestr 'pop-up'. Newidiwch y mis wrth glicio ar saeth ar dop y ffenestr bach.

Cliciwch ar rhif y dyddiad ydych eisio ar gyfer cadarnhau.

Amser

Dangosir 'clock digidol' 24-awr  ar gyfer dewis amser dechrau'r digwyddiad. Defnyddiwch y saethau bychain i ddewis yr amser i'r pum munud agosaf.

Teitl

Testyn rhydd. Hwn fydd yn ymddangos gyda y fwyaf o bwys ar y calendr, fellu rhowch wybodaeth ond cadwch o'n fyr.

Os ydych yn gadael y blwch yma'n wag yn unrhyw iaith, ni ddanogsir y digwyddiad ar galendr tudalen wefan yn yr iaith yna.

Disgrifiad

Testyn rhydd eto. Mae bosib roi fwy o fanylion am y digwyddiad yma, e.e. pris mynediad, cynnwys y gfarfod, amser gorffen a.y.y.

Lleoliad

Lle mae'r digwyddiad yn bod, neu lle ydych yn cyfarfod. Testyn rhydd yw hwn.