Sioe Sleidiau

Rhestr o luniau sy'n cael ei dangos fesul un ar ôl egwyl fer yw sioe sleidiau, fel yr enghraifft ar y dde.

Dangosir pob llun o oriel - efallai hoffwch greu oriel arbennig ar gyfer y sioe sleidiau (cofiwch fod bosib creu amryw gopi o lun mewn amryw oriel).

Gwelwch y dudalen 'Lluniau' am sut i drefnu lluniau mewn oriel.

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos y sgrin ar gyfer ychwanegu a golygu manylion sioe sleidiau.

Oriel:
Lleoliaeth:
Bordor:
Lliw Ffram:
Lled yn Pixels:
Cyfartaledd (draws:fynnu):
Rhediad:
Disgwyliad (eiliadau):

Mae'r strip ffilm at ben y sgrin yn dangos hyd at chwe delwedd wedi eu lleihau o'r oriel sleidiau. Nid oes terfyn (heblaw lle ar y disc) ar sawl llun all fod mewn oriel, ac felly mewn sioe sleidiau, ond cofiwch fod lawr forio llun yn golygu llawer o draffig dros y rhwydwaith.

Dewis Sleidiau

Mae clicio ar y botwm yma yn dod a'r sgrin canlynol mewn ffenestr newydd:

Oriel: gardens


Newid Oriel:


Allwch newid yr oriel wrth glicio ar y rhestr 'drop-down' ar ben y dudalen.

Cliciwch ar y botwm 'parhau' i ddewis yr oriel a chau'r ffenestr. Os ydych yn newid eich meddwl am ddewis oriel newydd, cliciwch ar y botwm 'diddymu'.

[Nodwch: allwch adael y ffenestr dewis yn agored a mynd yn ôl i olygu'r sioe sleidiau, ond ni argymhellir hyn, am na fydd y ffenestr dewis yn dod i fynnu y tro nesaf ydych am ddewis oriel (bydd yna yn y cefndir) ac efallai newidiadau annisgwyl ddigwydd.]

Lleoliaeth

Rhestr 'drop-down': chwith, canol, de .

Mae'r opsiwn canol yn gosod y llun ar ganol y tudalen, mae'r testun uwchben ac o dan o.

Mae'r opsiynau chwith a de yn gosod y llun ar y chwith neu'r dde, mae'r testun olynol yn 'llifo' i'r dde/chwith o'r ddelwedd.

[I dorri'r llifo gosodwch elfen 'Llinell Newydd' ar y dudalen.]

Bordor

Rhestr 'drop-down' : dim, ymyl, ffrâm.

Mae'r opsiwn ffrâm yn gosod ffrâm o gylch y ddelwedd.

Mae'r opsiwn ymyl yn gosod llinell denau o gylch y ddelwedd.

Lliw Ffram

Dim ond os ydych yn defnyddio ffrâm ydi lliw yn angenrheidiol. Dangosir sut bydd y ffrâm yn edrych ar y sgrin golygu (uchod) a hefyd dangosir y lliw ar y botwm hwn.

Mae clicio ar y botwm 'ma yn achosi sgrin dewis lliw i agor mewn ffenestr ar wahân - cliciwch ar y lliw ydych eisio.

Lled yn Pixels

Rhestr 'drop-down': 100, 150, 200, ... 1000   Lled y ddelwedd ei hun (heb gyfrif y ffrâm neu'r ymyl) mewn pixels (dot ar y sgrin).

Nodwch: ni ailosodir maint y delweddau cyn iddi ei gyrru i'r porwr, am ei bod yn dod yn uniongyrchol o'r oriel. Mae'n angenrheidiol arnoch chi felly i newid maint y delweddau yn yr oriel i sicrhau bod dim gormod o ddata yn cael ei anfon ar y rhwydwaith.

Cyfartaled (fynnu:draws)

Rhestr 'drop-down': 3:4 (tirlun), 4:3 (portread), 1:1 (square).

Mae hyn ar gyfer penderfynu ffurf y bordor o gwmpas y ddelwedd. Mae'r lluniau eu hunan yn ymddangos yn eu cyfartaled gwreiddiol, ond am fod posib cael cymysgiad o bortread a thirlun ni fedr bwrw cyfrif cyfartaled y bordor yn awtomatig.

Am y canlyniadau gorau dewiswch ddelweddau i gyd a'r un cyfartaled pan ydych yn adeiladu oriel ar gyfer sioe sleidiau.

Rhediad

Rhestr 'drop-down': awtomatig, hanner-awtomatigâ llaw. Mae hyn yn penderfynu sut ddangosir y sioe sleidiau:

awtomatig:  Mae'r sioe yn dechrau cyn gynted ac mae'r tudalen yn agor.  Ni feder y gwyliwr rhoi egwyl neu fynd yn ôl ac ymlaen.

hanner-awtomatig:  Mae'r sioe yn dechrau cyn gynted ac mae'r tudalen yn agor.  Mae'r gwyliwr yn medru rhoi egwyl a mynd yn ôl ac ymlaen.

â llaw:  Mae'r llun cyntaf yn ymddangos pan mae'r tudalen yn agor, ond nid yw'r sioe yn dechrau.  Mae rhaid i'r gwyliwr defnyddio'r botymau ar gyfer rhoi egwyl a mynd yn ôl ac ymlaen.

Disgwyliad (eiliadau)

Faint o eiliadau sydd rhaid disgwyl cyn dangos y ddelwedd nesaf. Mae hyn dim ond yn berthnasol ar gyfer rhediadau awtomatig ac hanner-awtomatic, wrth sgwrs.

Nodwch fod hi'n cymryd rhyw ddwy eiliad i newid y lluniau, ac mae hyn yn cyfrif at y disgwyliad. Felly os oes, fel enghraifft, disgwyliad o pum eiliad, dim ond am tua thair eiliad bydd y llun yn ymddangos yn hollol.