Digwyddiadau

Mae'n bosib gosod calendar ar eich tudalennau we, yn dewis wahanol gyfnodau, a dangos digwyddiadau pawb, neu digwyddiadau un mydiad neu gymdeithas.

Bydd y calendar yn edrych rhywbeth fel hyn are y dudalen:

Mai 2017
09
Dydd Mawrth
19:00
Cymdeithas Hanes
Teithio Cymru
Sgwrs gan Dafydd ap Gwilym
Canolfan y Gymuned
24
Dydd Mercher
17:00
Clwb Peldroed Llanrhywle
Llanrhywle x Pentrenesaf
Gêm peldroed cyfeillgar
Cae peldroed Llanrhywle

I osod calendr fel hyn ar dudalen eich wefan, defnyddiwch elfen tudalen Digwyddiadau.

Sgrin Cynnal Digwyddiadau

I ychwannegu neu olygu digwyddiad i'r calendar, cliciwch ar yr optiwn 'Digwyddiadau' ar y panel rheoli.

Bydd sgrin tebyg i hwn yn ymddangos:

Digwyddiadau

Dyddiad
Amser
Trefnwr
Teitl Lleoliad
 ≥ 
 ≤ 
09.05.2017 19:00:00 Cymdeithas Hanes Teithio Cymru Canolfan y Gymuned
24.05.2017 17:00:00 Clwb Peldroed Llanrhywle Llanrhywle x Pentrenesaf Cae peldroed Llanrhywle
09.06.2017 19:00:00 Clwb Ieuenctyd Dawns Haf Neuadd y Ganolfan
18.09.2017 19:00:00 Cyngor Cymuned Llanrhywle Cyfarfod Misol Y Ganolfan Gymunedol

Ac ar waelod y sgrin mae'r bar offeryn:

Digwyddiad Newydd

I ychwannegu digwyddiad i'r rhestr, cliciwch ar y botwm 'Digwyddiad Newydd' ar waelod y dudalen. Mae hyn yn dod a sgrin golygu digwyddiad newydd i'r golwg

Cynnal Digwyddiadau

Wrth glicio ar linell yn y rhestr, mae'r ffenestr 'pop-up' canlynol yn ymddangos:

  • Golygu
  • Copi
  • Dileu
  • Ail adrodd

Golygu

Mae clicio ar yr optiwn yma'n agor sgrin Golygu Digwyddiad. Yma cewch newid holl fanylion y digwyddiad.

Copi

Defnyddiwch yr optiwn yma i greu digwyddiad sy'n debyg i digwyddiad sy'n bod yn barod, ac fellu ddim eisio ail-ysgrifennu'r holl fanylion.

Agorir y  sgrin Golygu Digwyddiad, lle mae bosib newid y manylion sy'n wahanol.

Dileu

Mae'r optiwn yma'n dileu'r digwyddiad yn gyfan gwbl. Mae'r digwyddiad yn diflanu ar unwaith o unrhyw galendr.

Dangosir ffenestr cadarnhau cyn dileu'r digwyddiad.

(Nodwch - Os ydych eisio sysmyd y digwyddiad oddi ar y calendrau heb ei ddileu, e.e. wrth ddisgwyl cadarnhad unrhyw fanylion, allwch glicio ar y blwch 'Cyhoeddi' ar y sgrin golygu digwyddiad, ar gyfer "cyddio'r" digwyddiad.)

Ail-adrodd

Os yw'r digwyddiad yn un arferol, yn digwydd e.e. pob dydd Llun cyntaf o'r mis, neu pob wythnos a.y.y., nid oes eisio ail-deipio'r manylion pob tro. Defnyddiwch yr optiwn yma i fynd i sgrin ail-adrodd digyddiad.

Trefnwyr

Mae rhaid cael trefnwr i pob digwyddiad, hyd yn oed os na'r un trefnwr sydd i'ch digwyddiadau chi i gyd.

Wrth ychweanegu digwyddiad newydd, neu olygu digwyddiad dewisir y trefnwr o rhestr. I ychwannegu trefnwr newydd, neu i olygu trefnwr ar y rhestr, cliciwch ar y botwm 'Trefnwyr' ar y bar ar waelod y dudalen i fynd i sgrin cynnal trefnwyr