Cyflwyniad

Croeso i lawlyfr gwybodaeth System Trefnu Gwefan Cradur.

Cynllniwyd y llawlyfr yma i rhoi cymorth i chi gynal a ddatblygu eich gwefan efo System Trefnu Gwefan Cradur. Mae'n delio a pob agwedd o'r system, felly os ydych ddim ond yn gyfrifol am olygu un tudalen, mewnforio lluniau, newid 'golwg' y wefan, neu gweinyddu defnyddwyr, dyle'r llawlyfr yma  eich helpu chi.

Mae'r pennod cyntaf yn dysgu i chi syd i symud o gwmpas y system: syd i gofrestru, llogi ifewn ac allan o'r system, beth i wneud os ydych yn anghofio'ch cyfrinair, newid yr iaith ydych yn defnyddio a.y.y.

Mae'r pennodau canlynol yn dilyn prif fwydlen y system, yn esboni syd mae pob ffwythiant yn gweithio yn ei dro. Mae'n debyg na dim ond darn bach o'r defnydd yma bydd rhaid i chi wybod, yn dibynnu os ydych dim ond eisio golygu testun ar dudalen, ychwannegu llun, neu cofrestru digwyddiad ar y digwyddiadyr. a.y.y.

Syt i fynd o gwmpas y 'llawlyfr' hwn

I fynd i'r dudalen nesaf pwsywch Ctrl a'r saeth dde (→) ar eich bysellfwrdd (gweithio ar y fwyafrif o borwyr modern). Am y dudalen flaenorol pwyswch Ctrl a saeth chwith (←), ac i ddod yn ol i'r dudalen arweiniol yma pwyswch Ctrl and saeth ifynnu (↑) ar y bysellfwrdd (neu Ctrl a F7).