Anghofio Cyfrinair

Os ydych methu cofio eich cyfrinair, cliciwch ar y botwm 'Anghofio Cyfrinair' ar y scrin llogi imewn.

 


  • Rhybudd: Nid ydych wedi llogi imewn. - Rhowch eich Enw Defnyddiwr a Chyfrinair.

Os nid oes gennych Enw Defnyddiwr, cliciwch yma:

Os ydych wedi anghofio eich Cyfrinair, cliciwch yma:

Os ydych heb deipio eich enw defnyddwr, gofynir i chi amdano.

  • Rhowch eich Enw Defnyddiwr.

  • Rhowch eich Enw Defnyddiwr.

Unwaith ydych wedi gwneud hyn, cliciwch 'Cadarnhau' a fe anfonwyd e-bost i chi efo linc i dudalen lle allwch chi ddewis cyfrinair newydd ar gyfer logi imewn.  • Rhybudd: - Mae'ch Cyfrinair wedi heneiddio - dewiswch un newydd.

Unwaith ydych wedi cadarnhau cyfrinair newydd, pwyswch 'Cadarnhau' er mwyn llogi imewn i'r system.