Cofrestru

Os nad ydych wedi'ch cofrestru, medrych gofrestru drwy glicio'r botwm 'Cofrestru' ar y sgrîn mewngofnogi. Gwelir y sgrîn yma:Llenwch y bylchau efo'ch manylion.

Dyma engrhaifft ar gyfer 'DafyddWil':Enw Defnyddiwr: rhaid bod o leiaf tri nod, yn cynnwys llythrenau, rhifolion neu tan-linellau ( _ ) yn unig, a mae rhaid dechrau a llythyr.

Cyfrinair: rhaid bod o leiaf tri nod, yn cynnwys o leiaf un llythyren bach, un llythyren fawr ac un rhifolyn, ond dim bylchau.

Cyfeiriad ebost: rhaid bod ffyrf cyfeirad ebost cywir, h.y  xxx.xxx@yyy.zzz .

Gofynir i chi gadarnhau eich cyfrinair a'ch cyfeiriad ebost er mwyn sicrhau eu bod yn gywir .

 

Mae rhaid teipio'r cyfrinair a'r cyfeirirad e-bost dwy waith, ac mae rhaid iddynt bod yr un yn y ddwy gais. Mae hyn ar gyfer sicrhau eich bod yn teipio'r cyfrinair cywir (am na allwch weld beth ydych yn ei deipio), ac hefyd sicrhau nac ydych yn gwneud camgymeriad wrth deipio'r cyfeiriad e-bost. Mae'n hynod o bwysig bod y cyfeiriad e-bost cywir gan y system os ydych yn anghofio'ch cyfrinair.

Os ydi'r ddau cyfrinair neu'r ddau gyfeiriad ddim yn un, gwelwch un or negysuon canlynol:    • Gwall: Nid yw'r cyfrineiriau yr un. (Nodwch bod 'case' llythrennau yn bwsyig mewn Cyfrinair.)  • Gwall: Nid yw'r cyfeiradau e-bost yr un. Ail-cadarnhawch cyfeiriad e-bost.

Pan ydych wedi gorffen llenwi eich manylion, pwyswch botwm 'Cofrestru'. Os mae'r manylion yn dderbyniol cofrestrir chi, a chewch fynediad i'r brif fwydlen. I gael fynediad i ddefnyddio optiynnau eraill mae rhaid i chi ofyn i'ch Gweinyddwr Defnyddwyr amdano.