Event Organizer

Wrth glicio ar y botwm 'Trefnwyr' ar sgrin digwyddiadau, ddangosir sgrin tebyg i'r canlynol:

Event Organizer

id Title
ieuenctyd Youth Club
peldroed Somewhereton Footbal Club
hist History Society
ccllanrhywle Somewhereton Community Council

Ac ar y bar offeryn ar waelod y sgrin mae'r botymau:

Os giciwch ar y botwm 'Ychwannegu Trefnwr, mae'r ffenestr hon yn dod i'r golwg:

Event Organizer
id:
Title
(en):
(cy):
(da):

Neu pan ydych yn clicio ar un o'r llinellau yn rhestr trefnwyr, mae'r ffenestr ganlynol yn ymddangos:

Event Organizer
id:
Title
(en):
(cy):
(da):
hist

id

Allwedd i'r wybodaeth yw hwn. Mae rhaid iddo fod yn unigryw. Allai fod unrhyw gymysgiad o lythrennau a rhifau, 'mond dim bylchau (spaces).

Unwaith mae'r id wedi ei gadarnhau nid oes bosib ei newid.

Teitl

Mae eisio rhoi teitl i'r trefnwr ym mhob iaith a ddefnyddir.

Cofiwch na'r teitl sydd yn ymddangos ar galendr digwyddiadau.